Producten

De toepassing Geo-textielvlies ook ooit polyvlokken genoemd heeft betrekking op een bodembedekking geheel of ten dele bestaande uit snippers van vliezen, in het bijzonder vezelvliesmaterialen. Het gaat hierbij om synthetische materialen waarin vezels, draden of filamenten elkaar in lengte- en breedterichting kruisen. (tweedimensionaal). Vaak een ongeweven doek (gespoten).

De vezelvliesmaterialen van het Geo-textielvlies systeem worden op dit ogenblik gebruikt als stabilisatielaag van weg en waterbouw. Een vereiste van de toepassing is, dat het Geo-textielvlies systeem bij langdurige aanraking met water of afscheidings produkten van technisch opzicht onproblematisch zijn, en bij voorkeur bestaan uit kunststoffen die met levensmiddelen in aanraking mogen komen.

De volgens de toepassing verwerkte Geo-textielvlies vliezen zijn zeer sterke materialen en biologisch niet afbreekbaar. Zij worden vervaardigd uit kunststoffen, zoals polyestervezels (bv. polyethyleentereftalaat) polyamidevezels en/of polyalkeenvezels, bv. polypropeen of polyetheen, acrylvezels. In het bijzonder worden volgens de toepassing vliezen gebruikt die uit kunststoffen worden vervaardigd die ook in de levensmiddelenindustrie worden toegepast en derhalve geen bedreiging voor het grondwater vormen.

Verwerking

De ideale mengeling geeft de ideale structuur van uw bodem. De gewenste mix is 3 à 4 kg GEOPAT per m2 toplaag. We zullen de geopat verdelen over de piste, dit kan manueel gebeuren of machinaal. Daarna zullen we met een rotor-eg gedurende een lange periode de GEOPAT door uw toplaag mengen. Dit moet cm per cm gebeuren tot we op de juiste diepte zitten. Daarna zal de piste veelvuldig besproeid worden met water. Door de juiste verhouding te hanteren, het juiste produkt te gebruiken en de juiste personen in te schakelen geeft u de hoogst mogelijke zekerheid wat betreft de aanleg van uw bodem.

Kwaliteit

GEOPAT zal bij u thuis aangeleverd worden in samengeperste balen. Let wel op de kwaliteit van de geotextielvliezen. Er is op dit ogenblik namelijk een wildgroei, en ieder geovlies is niet geschikt of is niet het originele produkt. De ervaring heeft Ivan Peeters de gepaste kennis gegeven en het inzicht om zeer selectief te werk te gaan. Enkel de hoogste kwaliteitsnormen worden aan u verkocht en niet enkel een wit doek dat misschien volgend jaar reeds vergaan is.

Service

Vaak is het bestaande zand geschikt om te vermengen met het geotextiel, waardoor een verbetering van de bodem bereikt wordt.
Ivan Peeters is dan ook altijd bereid om uw zand te controleren.

De service die Ivan Peeters u biedt is moeilijk te verwoorden. Wij kunnen het enkel maar bewijzen nadat uw bodem door ons is aangelegd. De honderden tevreden klanten, het internationale karakter van ons produkt en de successtory van GEOPAT zijn ons visitekaartje, de ervaring en de know-how zijn onze sterke punten... Maak hier gebruik van!