GEOPAT

Een paardensportbodem voor iedere beurs

Een goede bodem is niet zo evident. Wel als je aan de bron zit... bij één van de ontwerpers van de geo-bodemtechniek. Ivan Peeters was één van de grondleggers van het systeem waarbij bepaalde geovliezen gemengd werden met speciaal daarvoor geselecteerde zandsoorten. In het begin was het testen en zoeken, maar in samenwerking met gerenommeerde bedrijven werden al snel uitzonderlijke resultaten geboekt. Wij praten nu over 1992, m.a.w. de toepassing van de geotextielvliezen, is al 21 jaar een wezenlijk onderdeel van de paardensportbodems.

Kennis door ervaring

Door de jaren heen werden er in België honderden bodems aangelegd, en verspreidde de geotechniek zich verder naar andere landen. Dit succes leidde ook tot een know-how die onbetaalbaar is geworden. Niet enkel de geovliezen zijn belangrijk! Ook de gebruikte zandsoorten spelen een belangrijke rol. Ivan Peeters is de bodemaanlegger die zowel de juiste geovliezen combineert met het juiste zand.